A Joke’s a Joke

19 12 2011

They say that it’s not until you can understand jokes in a foreign tongue that you can say you truly speak the language.

Well, that might be true for many, but somehow I think this ‘humorous’ little tale that popped up on my Facebook the other day works just as well (or should that be badly) in any language. Roll over for translations … if you really need them 😉

Frame one

ฉันคือ บล็อกโคลี่ และฉันก็เหมือนต้นไม้

Frame two

ฉันคือ ลูกวอลนัต และ ฉันก็เหมือนสมอง

Frame three

เอ่อ..ฉันคือเห็ด แต่กูว่าเราเปลียนเรื่องคุยกันเหอะ

n.b. Broccoli has been spelled incorrectly in the cartoon.  It should be บร็อกโคลี่

Fast Food – Thai style

13 12 2011

Sometimes it can be a tricky business choosing what to eat at a ตามสั่ง restaurant. When the possibilities are almost infinite, and when a the menus can give Encyclopedia Britannica a run for its money, quick culinary decisions do not always feature.

However, a ตามสั่ง place just down the road from us (called ปากอ้า) has thought of a novel way to help diners pressed for time with the page shown above in their menu.

Key Vocab and Tricky Words
อิ่ม full
สำหรับ for
เร่งรีบ rush/hurry
แม่ครัว cook (n)
ควบ combine
ถูก to conform to/in accordance with
แพ้ allergic
แจ้ง inform

The Reading

อิ่มด่วน

(สำหรับผู้เร่งรีบ และกำลังหิว)

A. Random

B. ตามใจแม่ครัว

C. เมนูควบ (โต๊อื่น)

D. ถูกทุกข้อ

(แพ้อาหารทะเล หรือเป็นอิสลามโปรดแจ้งพนักงานด้วย)

Paak Ah restaurant is on Ratchapruk Road; check out the map below.  If you’re ever in a rush for some wholesome Thai food check them out.  They also do an exhaustive line in น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ

Thai Heart Water

3 11 2011

Thailand continues to suffer its worst flooding disaster in decades. We have been homeless for two weeks now having fled the inundation at our home in Bang Bua Thong, and while we move from temporary home to temporary home, no immediate end is in sight.

While the events have been terribly difficult physically and emotionally, the key thing that has taken the sting out of the experience has been the overwhelming kindness of friends and strangers throughout. From the people who helped us to evacuate, to those who put us up in their houses, the words and offers of support from people in the Twitterverse (some we know and some we don’t), to the sympathetic Thai smiles of the people we meet along the way, all have helped make this less of a trauma than it might have been. Often this has come from people who have had it much worse than us.

Every good event needs a good song, and Thailand’s Music for Life superstar Ad Carabao has not shirked this responsibility one iota. Playing on the TV in fairly solid rotation, accompanied by images of the flooding, harrowing and heartening by turn, is น้ำใจไทย (Thai Kindness). Its title takes advantage of the word play between the Thai word for kindness (น้ำใจ heart water) with that for flood (น้ำทวม). It exemplifies the kindness and spirit that we have found so priceless.

Look through the key vocab and tricky words, listen to the song and follow along with the lyrics below. Rollover translations as usual.

Key vocab and tricky words
คำร้อง lyrics
ทำนอง rhythm/style
น้ำท่วม flood
ยิ่ง much
น้ำใจ kindness (lit. heart water)
(ทอด)ทิ้ง abandon
ฝ่า undergo/to brave
วิกฤต crisis
ท้น/บ่า overflow
นาไร่ farms
ล่มจม to become ruined
โคลน mud
ถล่ม collapse
ทลาย destroy
ลุ่ม river basin
รี่ move in a straight line, unhesitantly
หลั่ง run (of liquid)
วารี water
ศรัทธา belief/faith
ผูกพัน binding tie/commitment
ผ่านพ้น surmount

Song Info
เพลง น้ำใจไทย
คำร้อง/ทำนอง แอ๊ด คาราบาว
14 ตุลาคม 2554

The Lyrics
Chorus:
น้ำท่วมยิ่งมากเท่าไร
น้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้น
เราคนไทยไม่เคยทิ้งกัน
เราคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน
จะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกัน
จะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

น้ำใจท้นท่วม ร่วมแก้ปัญหา
น้ำเหนือไหลบ่า นาไร่ล่มจม
ดินโคลนถล่ม ทลายลุ่มเจ้าพระยา
ท่าจีน ปิง วัง ยม น่าน ยัน โขง ชี มูล

[Chorus]

ร้อยวันพันปี ก็มีเพียงครั้งนี้
ที่น้ำฝนไหลรี่ น้ำผีไหลบ่า
หลั่งเลือดน้ำตา สู้แรงวารี
มีแต่เพียงศรัทธา แห่งความรักและผูกพัน

[Chorus]

เขื่อนคาว่าสูง ตลิ่งใจสูงกว่า
คนไทยทั่วหล้า ส่งกำลังใจถึงกัน
ซื้อข้าวซื้อของ ใส่กระสอบฝัน
ต้องมีสักวัน จะผ่านพ้นมันได้เอง
มีสักวัน จะผ่านพ้นไปได้เอง

[Chorus]

จะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกัน
จะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

S.O.S

20 10 2011

The flooding in Thailand continues.  It’s truly terrifying to be in it.

Last night my family and I were evacuated from an inundated Bang Bua Thong, north of Bangkok.  In the middle of the night water began to seep into our หมู่บ้าน and by late afternoon it was clear that we had to get out or face inestimable consequences.

We packed up a bag of essentials, mostly food and clothes for our eight month old daughter, waded out in the dark and luckily managed to hitch a lift on a flat-bed lorry, one of the few vehicles able to make it through the metre high water on the main highway out of the district.

As I type all I can think about are the people who are still there.

There is a website set up for people to call for help.  It makes for quite harrowing reading, but it’s important that if you can understand it and you can help that you do.  If you can’t that’s ok, it opens a real eye on what the people of Central Thailand are experiencing.  And with knowledge comes understanding.

Rollover translations as usual but no audio this time.

Key Vocab and Tricky Words

ความช่วยเหลือ assistance/help
น้ำท่วม flood
หมู่ Village (lit. group)
ข้อมูล information
พื้นที่ place/location
ประสบภัย endangered
สถานะ status
แจ้ง inform
สถานการณ์ situation
แรง strength
ป่วย ill
น่าเป็นห่วง worrying
ระดับ level
ความต้องการ needs (n)
ปรุง prepare
ขาดแคลน restricted/limited
สุขภาพ health
อพยพ evacuate
จระเข้ crocodile
บริเวณ area
ปริมาณ quantity
เรื่อยๆ continuously/steadily
อุปกรณ์ equipment
สัญจร travel

The Reading

ต้องการความช่วยเหลือน้ำท่วม หมู่ 5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลพื้นที่ประสบภัย

จุดประสบภัย : หมู่ 5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
สถานะ : รอรับความช่วยเหลือ
วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2554 เวลา 09.46 น.

ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่
สถานการณ์ : คุณหนิง อยู่บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ที่ 5 ต.พิมลราช อ บางบัวทอง จ นนทบุรี  น้ำท่วมบ้านชั้นทีหนึ่ง ไม่มีอาหารทานมาหลายวันแล้ว อยู่กับหมาอีกเจ็ดตัว ตอนนี้ไม่มีแรง ป่วย หิว เครียด ร้องไห้ น่าเป็นห่วงมากค่ะ

ระดับน้ำ : – เมตร

ข้อมูลความต้องการ
อาหาร : ไม่สามารถปรุงอาหารได้
น้ำดื่ม : ขาดแคลนน้ำดื่ม
สุขภาพ : พบผู้ป่วยที่ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้
ที่อยู่อาศัย : ย้ายไปที่ศูนย์อพยพ
เรือ : ได้โปรดส่งเรือที่รับได้ทั้งคนทั้งหมานะคะ

ต้องการความช่วยเหลือน้ำท่วม ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลพื้นที่ประสบภัย
จุดประสบภัย : ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานะ : รอรับความช่วยเหลือ
วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2554 เวลา 09.45 น.

ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่
สถานการณ์ : กำลังจะขาดอาหาร น้ำดื่ม มีจระเข้อยู่ภายในบริเวณวัด น้ำท่วมสูงมาก มีชาวบ้านอยู่ภายในวัดด้วย ขณะนี้ปริมาณน้ำกำลัเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆๆ

ระดับน้ำ : – เมตร

ข้อมูลความต้องการ
อาหาร : ไม่สามารถปรุงอาหารได้
อาหาร หรืออุปกรณ์ปรุงอาหารที่ต้องการ : ทูกอย่าง
น้ำดื่ม : ขาดแคลนน้ำดื่ม
ความต้องการ : น้ำขวด
ห้องน้ำ : ขาดแคลน
ที่อยู่อาศัย : ขาดแคลน
เรือ : ต้องการเรือกเพื่อใช้สัญจรไปมาหาได้
ความต้องการพิเศษในพื้นที่ : จัดการจระเข้ และ ขอเรือไว้ใช้สัญจร เสื้อชูชีพ

There are loads of these cries for help at www.thaiflood.com

Watching the Water

16 10 2011

If you didn’t know it is flooding in Thailand at the moment, then you are clearly not paying attention.

One thing that you might not know though is exactly where and what the risks are. And you wouldn’t be alone.  If one thing, apart from its sheer scale, has been a feature of this catastrophe it’s been the confusion over just what the status of the inundation is. With various conflicting reports coming from all angles – not just social media but within and between governmental departments – it’s been hard to know how well informed we all are.

In terms of communication and coordination, things looks like they’re improving.  But if you’re still confused, maybe the reports of the water levels in the Chao Praya in front of the Navy HQ will go some way to clarifying the picture.

The reading below is taken from the daily summaries of these water levels.

Check out the key vocab and tricky words then give the reading a go. Audio file of the summary and rollover translation of the text as usual.  Stay dry people.

Key Vocab and Tricky Words
สภาวะ status
ระดับ level
บริเวณ area
กองบัญชาการ headquarters
กองทัพเรือ Navy
กรม department/ministry
อุทกศาสตร์ hydrology
น้ำขึ้น hide tide
ปานกลาง average
คาดว่า expect/predict
ปริมาณ amount/quantity
ระบายน้ำ drain (v)/discharge (v)
ปัจจุบัน the present
น้ำทะเลหนุนสูง high tide
ประมาณ approximately
อิทธิพล influence
เปลี่ยนแปลง change
ผิดปกติ abnormal/unusual
สรุป summary
ต่ำกว่า lower
สันเขื่อนกันน้ำ dyke ridge
หมายเหตุ note/remark
สูงกว่า higher

The Reading

สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ
โดย  กรมอุทกศาสตร์  กองทัพเรือ
ประจำวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

กรมอุทกศาสตร์  กองทัพเรือ ขอแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ น้ำขึ้น ๒ ครั้ง เมื่อเวลา ๐๘.๓๖ น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง ๒.๑๘ เมตร และ เมื่อเวลา ๒๐.๑๒ น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง ๒.๑๒ เมตร
๒. ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ น้ำขึ้น ๒ ครั้ง ในเวลา ๐๘.๔๖ น. คาดว่าจะสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง ๒.๑๘ เมตร และในเวลา ๑๙.๒๕ น. คาดว่าจะสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง ๒.๐๕ เมตร
๓. จากปริมาณการระบายน้ำ ในปัจจุบันคาดว่าในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงในวันที่ ๒๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จะสูงกว่าระดับทะเลปานกลางประมาณ ๒.๓๐ เมตร
๔. ระดับน้ำที่ให้ไว้เป็นระดับน้ำซึ่งรวมระดับน้ำทะเลหนุนและอิทธิพลอื่นๆ ไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงการระบายน้ำ หรือปริมาณน้ำฝนที่ผิดปกติ ระดับน้ำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้ได้
๕. สรุป ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าสันเขื่อนกันน้ำกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ สันเขื่อนกันน้ำ กรุงเทพมหานคร สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง ๒.๕๐ เมตร


Click to hear the excerpt read.