Poo Dee Angrit – The English Gentleman

10 11 2010

A couple of days ago a journalist friend of mine emailed to say he was writing an article on the various stereotypes assigned to the English, and wanted to know what Thai people think of them.  Beyond some pretty basic stuff that one could pretty much assign to ฟรัง of any variety, I was stumped until I remembered the peculiarity that is the ผู้ดีอังกฤษ poo dee angrit or, loosely, the quintessential English gentleman.

Why the English are singled out for this particular honour is beyond me, but hey we’ll take what we can get.  An old Thai friend of mine who was educated at Rugby says it doesn’t exist, but I have found at least one person in Thai-ber space who thinks it’s worth documenting. I have adapted her post from this website telling us all how to be a ผู้ดี like the อังกฤษ.

Due to popular demand, I’m experimenting with having an audio file of the reading to help with pronunciation and to allow readers to just listen if they want.  The media player with the audio is immediately below the reading.  Let me know how you get on with it.

Key Vocab and Tricky Words
ไม่ว่าจะ mâi wâa jà: whether or not …
ถือว่า tĕu wâa: considered to be
จำเป็น jam bpen: vital
ถอด tòt: remove
ในร่ม nair rôm: indoors
โดยเฉพาะ doi chà-pór: especially
โบสถ์ bòht: church
ปัจจุบัน bpàt-jù-ban: at present
จำนวน jam-nuan: quantity/number
ไม่สุภาพ mâi su-pâap impolite
เช่น chên: for example
ยืนขวางทาง kwaang taang: to block
หลีก lèek: make way for
ใครก็ตาม krai gôr dtaam: whoever
ฝ่ายตรงข้าม/อีกฝ่าย fàai dtrong kâam/èek fàai: opposite party/other party
ส่วน sùan: piece/portion
คำพูดติดปาก kam pôot dtìt bpàak: catchphrase
มารยาท maa-rá-yâat: manners
ไอ ai: cough
จาม jaam: sneeze
การแนะนำ gaan náe-nam: to introduce
ทักทาย ták taai: greet
ถึงแม้ even if: tĕung máe
เอ่ย òie: say
บ่งบอก bòng bòk: indicate
ไม่ว่าจะ mâi wâa jà: regardless
สาธารณะ săa-taa-rá-ná: public
จ้องมอง jông mong: stare
ทำลายความเป็นส่วนตัว tam laai kwaam bpen sùan dtua: invasion of privacy
เรอ rer: burp
ถุย tŭi: spit
หยาบคาย yàap kaai: coarse
ผายลม păai-lom: break wind
อด òt: refrain
สั่งน้ำมูก sàng náam môok: blow one’s nose

How to be an English Gentleman
1. การยืนต่อแถว ในประเทศอังกฤษการเข้าแถวต่อคิว ไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาหาร การรอรถบัส หรืออื่นๆ ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมาก
2. (เฉพาะผู้ชาย) ถอดหมวกทุกครั้งเมื่อเข้าในร่ม โดยเฉพาะในโบสถ์ที่ต้องถอดหมวกทุกครั้งเมื่อเข้าไป แต่ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีคนจำนวนมากที่ไม่นิยมถอดหมวกเมื่อเข้าไปในที่ร่ม ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สุภาพ
3. การพูด “Excuse me” เช่น ถ้ามีคนมายืนขวางทางเรา เราต้องพูด Excuse me เพื่อขอให้เค้าช่วยหลีกทาง
4. การจ่ายเงินในสิ่งที่ตัวเองเป็นคนสั่ง เมื่อไปทานข้าวกับใครก็ตาม ถ้าเราเป็นคนสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มนั้นให้ฝ่ายตรงข้าม เราต้องจ่ายเงินในส่วนนั้นด้วย
5. การใช้ Please หรือ Thank you เรียกได้ว่าเป็นคำพูดติดปากของคนอังกฤษ ซึ่งหากใครไม่พูดคำนี้เวลาขอร้องและขอบคุณ จะถือว่าไม่มีมารยาท
6. เมื่อต้องการไอหรือจาม ต้องใช้มือปิดปากทุกครั้ง
7. เมื่อได้รับการแนะนำให้รู้จักเพื่อนใหม่ ควรทักทายด้วยการจับมือขวา
8. พูดคำว่า Sorry เช่น เมื่อเดินชนผู้อื่น ถึงแม้จะเป็นความผิดของอีกฝ่าย แต่เราควรจะเอ่ยปากว่าขอโทษก่อน
9. ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม หน้าที่ยิ้มคือหน้าที่บ่งบอกการต้อนรับผู้อื่น
10. เปิดประตูให้อีกฝ่าย ไม่ว่าจะชายหรือหญิง ถ้าใครเดินถึงประตูก่อนคนแรก ต้องเป็นคนเปิดประตูให้อีกฝ่ายด้วย
11. ไม่ทักทายกันด้วยการจูบ จะจูบเฉพาะกับเพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้องเท่านั้น
12. ไม่คุยเสียงดังในที่สาธารณะ
13. ไม่จ้องมองคนอื่นในที่สาธารณะ เพราะถือว่าเป็นการทำลายความเป็นส่วนตัว
14. ไม่ถามอายุของผู้หญิง ซึ่งถือว่าเป็นการไม่สุภาพอย่างมาก
15. ไม่ถามคำถามส่วนตัว เช่น หนักเท่าไหร่ มีเงินเก็บเท่าไหร่ หรือ ทำไมยังไม่แต่งงาน (ซึ่งคนไทยชอบถามกันมากๆ)
16. ไม่พูดคุยในขณะที่มีอาหารอยู่เต็มปาก
17. ไม่เรอเสียงดังหลังจากกินหรือดื่ม แต่ถ้าอดไม่ได้ จริงๆ ก็ให้ปิดปากและเอ่ยว่า Excuse me
18. ไม่ถุยน้ำลายบนถนน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่หยาบคายมากๆ
19. ไม่ควรผายลมในที่สาธารณะ ถ้าอดไม่ได้จริงๆ ให้พูดว่า Pardon me หรือ Excuse me
20. ไม่ควรสั่งน้ำมูกในที่สาธารณะ หรือถ้าจำเป็นควรใช้ผ้าเช็ดหน้า

Hit play to listen to the reading.

Advertisements

Actions

Information

3 responses

11 11 2010
Catherine Wentworth

Hi, I don’t often comment… apologies. But I just wanted to let you know that I think you adding audio is brilliant. I really do believe that a HUGE part of making Thai your own is being able to hear the words as well as read them. So can you hear me clapping? 🙂

11 11 2010
Ualan

Great Work! I love the sound file!
Thank you soo much!
Greatings from Geneva, Switzerland

11 11 2010
TweetYourselfThai

Thanks for your feedback guys. It’s good to know the sound is going down well. And, yes, I do believe I can hear you clapping Cat 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: