A Joke’s a Joke

19 12 2011

They say that it’s not until you can understand jokes in a foreign tongue that you can say you truly speak the language.

Well, that might be true for many, but somehow I think this ‘humorous’ little tale that popped up on my Facebook the other day works just as well (or should that be badly) in any language. Roll over for translations … if you really need them 😉

Frame one

ฉันคือ บล็อกโคลี่ และฉันก็เหมือนต้นไม้

Frame two

ฉันคือ ลูกวอลนัต และ ฉันก็เหมือนสมอง

Frame three

เอ่อ..ฉันคือเห็ด แต่กูว่าเราเปลียนเรื่องคุยกันเหอะ

n.b. Broccoli has been spelled incorrectly in the cartoon.  It should be บร็อกโคลี่

Advertisements
Fast Food – Thai style

13 12 2011

Sometimes it can be a tricky business choosing what to eat at a ตามสั่ง restaurant. When the possibilities are almost infinite, and when a the menus can give Encyclopedia Britannica a run for its money, quick culinary decisions do not always feature.

However, a ตามสั่ง place just down the road from us (called ปากอ้า) has thought of a novel way to help diners pressed for time with the page shown above in their menu.

Key Vocab and Tricky Words
อิ่ม full
สำหรับ for
เร่งรีบ rush/hurry
แม่ครัว cook (n)
ควบ combine
ถูก to conform to/in accordance with
แพ้ allergic
แจ้ง inform

The Reading

อิ่มด่วน

(สำหรับผู้เร่งรีบ และกำลังหิว)

A. Random

B. ตามใจแม่ครัว

C. เมนูควบ (โต๊อื่น)

D. ถูกทุกข้อ

(แพ้อาหารทะเล หรือเป็นอิสลามโปรดแจ้งพนักงานด้วย)

Paak Ah restaurant is on Ratchapruk Road; check out the map below.  If you’re ever in a rush for some wholesome Thai food check them out.  They also do an exhaustive line in น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ

S.O.S

20 10 2011

The flooding in Thailand continues.  It’s truly terrifying to be in it.

Last night my family and I were evacuated from an inundated Bang Bua Thong, north of Bangkok.  In the middle of the night water began to seep into our หมู่บ้าน and by late afternoon it was clear that we had to get out or face inestimable consequences.

We packed up a bag of essentials, mostly food and clothes for our eight month old daughter, waded out in the dark and luckily managed to hitch a lift on a flat-bed lorry, one of the few vehicles able to make it through the metre high water on the main highway out of the district.

As I type all I can think about are the people who are still there.

There is a website set up for people to call for help.  It makes for quite harrowing reading, but it’s important that if you can understand it and you can help that you do.  If you can’t that’s ok, it opens a real eye on what the people of Central Thailand are experiencing.  And with knowledge comes understanding.

Rollover translations as usual but no audio this time.

Key Vocab and Tricky Words

ความช่วยเหลือ assistance/help
น้ำท่วม flood
หมู่ Village (lit. group)
ข้อมูล information
พื้นที่ place/location
ประสบภัย endangered
สถานะ status
แจ้ง inform
สถานการณ์ situation
แรง strength
ป่วย ill
น่าเป็นห่วง worrying
ระดับ level
ความต้องการ needs (n)
ปรุง prepare
ขาดแคลน restricted/limited
สุขภาพ health
อพยพ evacuate
จระเข้ crocodile
บริเวณ area
ปริมาณ quantity
เรื่อยๆ continuously/steadily
อุปกรณ์ equipment
สัญจร travel

The Reading

ต้องการความช่วยเหลือน้ำท่วม หมู่ 5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลพื้นที่ประสบภัย

จุดประสบภัย : หมู่ 5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
สถานะ : รอรับความช่วยเหลือ
วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2554 เวลา 09.46 น.

ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่
สถานการณ์ : คุณหนิง อยู่บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ที่ 5 ต.พิมลราช อ บางบัวทอง จ นนทบุรี  น้ำท่วมบ้านชั้นทีหนึ่ง ไม่มีอาหารทานมาหลายวันแล้ว อยู่กับหมาอีกเจ็ดตัว ตอนนี้ไม่มีแรง ป่วย หิว เครียด ร้องไห้ น่าเป็นห่วงมากค่ะ

ระดับน้ำ : – เมตร

ข้อมูลความต้องการ
อาหาร : ไม่สามารถปรุงอาหารได้
น้ำดื่ม : ขาดแคลนน้ำดื่ม
สุขภาพ : พบผู้ป่วยที่ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้
ที่อยู่อาศัย : ย้ายไปที่ศูนย์อพยพ
เรือ : ได้โปรดส่งเรือที่รับได้ทั้งคนทั้งหมานะคะ

ต้องการความช่วยเหลือน้ำท่วม ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลพื้นที่ประสบภัย
จุดประสบภัย : ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานะ : รอรับความช่วยเหลือ
วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2554 เวลา 09.45 น.

ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่
สถานการณ์ : กำลังจะขาดอาหาร น้ำดื่ม มีจระเข้อยู่ภายในบริเวณวัด น้ำท่วมสูงมาก มีชาวบ้านอยู่ภายในวัดด้วย ขณะนี้ปริมาณน้ำกำลัเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆๆ

ระดับน้ำ : – เมตร

ข้อมูลความต้องการ
อาหาร : ไม่สามารถปรุงอาหารได้
อาหาร หรืออุปกรณ์ปรุงอาหารที่ต้องการ : ทูกอย่าง
น้ำดื่ม : ขาดแคลนน้ำดื่ม
ความต้องการ : น้ำขวด
ห้องน้ำ : ขาดแคลน
ที่อยู่อาศัย : ขาดแคลน
เรือ : ต้องการเรือกเพื่อใช้สัญจรไปมาหาได้
ความต้องการพิเศษในพื้นที่ : จัดการจระเข้ และ ขอเรือไว้ใช้สัญจร เสื้อชูชีพ

There are loads of these cries for help at www.thaiflood.com

Watching the Water

16 10 2011

If you didn’t know it is flooding in Thailand at the moment, then you are clearly not paying attention.

One thing that you might not know though is exactly where and what the risks are. And you wouldn’t be alone.  If one thing, apart from its sheer scale, has been a feature of this catastrophe it’s been the confusion over just what the status of the inundation is. With various conflicting reports coming from all angles – not just social media but within and between governmental departments – it’s been hard to know how well informed we all are.

In terms of communication and coordination, things looks like they’re improving.  But if you’re still confused, maybe the reports of the water levels in the Chao Praya in front of the Navy HQ will go some way to clarifying the picture.

The reading below is taken from the daily summaries of these water levels.

Check out the key vocab and tricky words then give the reading a go. Audio file of the summary and rollover translation of the text as usual.  Stay dry people.

Key Vocab and Tricky Words
สภาวะ status
ระดับ level
บริเวณ area
กองบัญชาการ headquarters
กองทัพเรือ Navy
กรม department/ministry
อุทกศาสตร์ hydrology
น้ำขึ้น hide tide
ปานกลาง average
คาดว่า expect/predict
ปริมาณ amount/quantity
ระบายน้ำ drain (v)/discharge (v)
ปัจจุบัน the present
น้ำทะเลหนุนสูง high tide
ประมาณ approximately
อิทธิพล influence
เปลี่ยนแปลง change
ผิดปกติ abnormal/unusual
สรุป summary
ต่ำกว่า lower
สันเขื่อนกันน้ำ dyke ridge
หมายเหตุ note/remark
สูงกว่า higher

The Reading

สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ
โดย  กรมอุทกศาสตร์  กองทัพเรือ
ประจำวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

กรมอุทกศาสตร์  กองทัพเรือ ขอแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ น้ำขึ้น ๒ ครั้ง เมื่อเวลา ๐๘.๓๖ น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง ๒.๑๘ เมตร และ เมื่อเวลา ๒๐.๑๒ น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง ๒.๑๒ เมตร
๒. ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ น้ำขึ้น ๒ ครั้ง ในเวลา ๐๘.๔๖ น. คาดว่าจะสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง ๒.๑๘ เมตร และในเวลา ๑๙.๒๕ น. คาดว่าจะสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง ๒.๐๕ เมตร
๓. จากปริมาณการระบายน้ำ ในปัจจุบันคาดว่าในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงในวันที่ ๒๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จะสูงกว่าระดับทะเลปานกลางประมาณ ๒.๓๐ เมตร
๔. ระดับน้ำที่ให้ไว้เป็นระดับน้ำซึ่งรวมระดับน้ำทะเลหนุนและอิทธิพลอื่นๆ ไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงการระบายน้ำ หรือปริมาณน้ำฝนที่ผิดปกติ ระดับน้ำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้ได้
๕. สรุป ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าสันเขื่อนกันน้ำกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ สันเขื่อนกันน้ำ กรุงเทพมหานคร สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง ๒.๕๐ เมตร


Click to hear the excerpt read.

Jet Lag?

14 08 2011

Summer holidays are coming to a close. Jet lag from your holidays or just winding back up for the return to work after the long weekend, you might feel like this:

No need for a separate vocab list for this one, I feel. Rollover translations as usual.

Transcript

เอ้า กระเป๋า

เป็นไง ฮึ่ม หน้ามืด คล้ายล้จะเป็นลม

ใช้เปปเปอร์มินท์ฟิลด์เจล

Thanks to @womenlearnthai for pointing this one out.

UK Riots

11 08 2011

Summer is usually known as ‘silly season’ in news circles as it tends to be a time when, while parliament is closed and all the MPs are on holiday, frivolous stories make the headlines for want of any serious news.

Not so this year.  Kicking off with the News of the World hacking scandal, the impending financial meltdown of Europe, and now the rioting in the UK, journalists will have to keep those stories of a cat that got stuck in a tree and the bloke who ate too many pies for another day.

The Thai news is on top of it of course.  Especially given the resonance that the looting of Thai owned businesses and the potential delay to the start of the new Premier League season will have for many Thai observers.

Below is an excerpt from M-Thai news about the fourth day of the riots.  Key vocab and tricky words is given first, then the reading with rollover translations and audio file as usual.

Key Vocab and Tricky Words
ลามหลาย/ลุกลาม spread, increase
ควบคุม control
ปล้นสะดม loot/plunder
เด็ดขาด serious/resolute
การจลาจล rioting
ก่อ to cause/stir up
ก่อเหตุ cause trouble
เผา burn
ราว about/approx
ทุบทำลาย destroy
สลายตัว disperse
ขณะ while
เหตุรุนแรง serious incident
เนื่องมาจาก due to
กระจายกำลัง deploy force
ผลกระทบ effect
ดังกล่าว aforementioned
การแข่งขัน competition
พรีเมียร์ลีก Premier League
ฤดูกาล season
สุดสัปดาห์ end of the week/weekend
เลื่อน postpone/delay
นายกรัฐมนตรี Prime Minister
กฏหมาย law
กระสุนยาง rubber ammunition
การสลาย dispersal

The Reading

จลาจลอังกฤษวันที่ 4 เดือดหนัก ตายแล้ว 1

ลามหลายเมืองคุมไม่ได้ ร้านค้าไทยโดนปล้นด้วย นายกฯ สั่ง จนท. จัดการเด็ดขาด

10 ส.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า การจลาจลที่ประเทศอังกฤษยังคงลุกลามต่อไปเป็นวันที่ 4 ตำรวจยังคงไม่สามารถควบคุมเหตุจลาจลครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีได้ และยังลามไปถึงเมืองอื่นๆอีก

ทั้งนี้ กลุ่มวัยรุ่นได้ก่อเหตุเป็นคืนที่ 4 มีการเผารถยนต์และปล้นสะดมในเมืองวูลฟ์แฮมป์ตัน ด้านเมืองแมนเชสเตอร์มีรายงานว่ากลุ่มวัยรุ่นราว 20 คนทุบทำลายรถตำรวจก่อนสลายตัวไปขณะที่กรุงลอนดอนยังไม่มีรายงานเหตุรุนแรง เนื่องมาจากมีตำรวจกระจายกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยถึง 16,000 นาย

ขณะเดียวกัน ผลกระทบจากการก่อจลาจลดังกล่าวยังทำให้ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดเปิดฤดูกาลที่จะเริ่มในสุดสัปดาห์นี้ ที่อาจต้องเลื่อนการแข่งขันออกไป

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ร้านค้า อาคารต่างๆที่ถูกปล้นและเผาเป็นจำนวนมาก มีร้านของคนไทยโดนปล้นในครั้งนี้ด้วย โดยมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 รายจากเหตุจลาจล 4 วัน

อย่างไรก็ตาม นายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีของประเทศ ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ใช้กฏหมายเด็ดขาดกับผู้ก่อเหตุจลาจล ซึ่งตำรวจเตรียมใช้กระสุนยางในการสลายชุมนุม

Original article from M-Thai here.

For some more listening practice, check out this MCOT tv report.

No Cure for Quackery

29 06 2011

I used to read The Daily Mirror, and occasionally someone would leave a copy of The Sun lying around the flat, so I’m used to the tabloids’ interminable quest to divide the world into things that either cure or cause cancer.  For the most part it’s easy enough to shrug it of as red-top baloney.*

However, when one’s government starts spending tax money on broadcasting quackery, old wives tales and nonsense I can’t help but feel a little let down.

The above is a massive billboard in suburban Bangkok erected in the name of The National Cancer Institute and the Dept. of Medical Services reassuring us that cancer is preventable and suggesting five dos and five don’ts to help stave off the big C.

While there are some fairly sensible recommendations here on staying healthy, there also seems to be some pretty suspect assertions. Use your Thai reading skills and the vocab list below to separate the single malt from the mouthwash.** Rollover translations and audio to help you as usual.

Key Vocab and Tricky Words
มะเร็ง cancer
ป้องกัน protect against/prevent
ห่างไกล far away
เป็นนิจ habitually
จิตแจ่มใส clear heart/mind (used here metaphorically to mean happy)
หลากหลาย a variety
มั่ว wild/uncontrolled/random
สุรา alcohol
จ้า bright
น้ำจืด freshwater
สถาบัน institute
กรม ministry/department
การแพทย์ medical profession

Text from the Billboard
มะเร็ง ป้องกันได้
5ทำ 5ไม่ ห่างไกลมะเร็ง

The Dos
ออกกำลังกายเป็นนิจ
ทำจิตแจ่มใส
กินผักผลไม้
อาหารหลากหลาย
ตรวจร่างกายเป็นประจำ

The Don’ts
ไม่สูบบุหรี่
ไม่มีเซ็กซ์มั่ว
ไม่มั่วเมาสุรา
ไม่ตากแดดจ้า
ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

*Baloney being of course one of the things that causes cancer … or, of course, does not.

** You guessed it, single malt cures cancer, while mouthwash causes it.  As too do deodorant, talcum powder, soup, the common cold and Facebook!